کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت “یی. جی .سی”

روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه کارگران پروژه‌ای شرکت “یی. جی .سی” شاغل در پروژه‌ی مجتمع گاز ” ان. جی. ال 3100″ واقع در منطقه دشت عباس شهرستان دهلران نیز دست به اعتصاب زدند.

برپایه گزارش منشتر شده، کل نیروهای اجرایی و دفتری این پروژه دست به اعتصاب زده‌اند. کارگران پروژه‌ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند.  آنها همچنین خواستار استخدام رسمی از سوی وزارت نفت و کوتاه کردن دست پیمانکاران واسطه می باشند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah