کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت گندله‌سازی مادکوش بندرعباس

کارگران شرکت گندله‌سازی مادکوش  روز سه شنبه 8 آذر ماه دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع کردند.

کارگران مجتمع تولید گندله سنگ آهن مادکوش، زیر مجموعه گروه گسترش سرمایه گذاری ارزش، همزمان با آغاز  دور جدیدی از اعتصابات در واحدهای صنعتی، خدماتی، نفت و گاز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیده و در محوطه شرکت اقدام به برگزاری تجمع کردند. گفتنی است در سومین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، دور جدیدی از اعتصابات در واحدهای صنعتی، خدماتی، نفت و گاز آغاز شده است.