کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس هفت تپه

گروهی از کارگران شرکت کاغذ پارس هفت تپه، روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به “دستمزدهای نازل، عدم تبدیل وضعیت، ساعات طولانی کار دو شیفته و‌ بدون استراحت و نداشتن مرخصی” صورت گرفته است. این کارگران با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی مقامات به مشکلاتشان شدند.