کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان

کارگران و کارکنان شاغل در شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان روز پنجشنبه 26 حردادماه، نسبت به عدم رسیدگی کارفرما به مطالبتاشان دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها صورت گرفته و به گفته کارگران نه تنها هنوز حقوق فروردین ماه را دریافت نکرده بلکه پیمانکار از پرداخت آیتم های رفاهی سرباز زده و لیست بیمه آنها را هم رد نکرده است. همچنین این کارگران خواهان افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت  و تغییر وضعیت نامناسب غذا و خوابگاه‌های غیربهداشتی هستند که پیمانکار این شرایط را نپذیرفته است.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-