کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی نیروآرا اندیش

کارگران و کارکنان پروژه ای شاغل در شرکت آزمون فلز و برق نیروآرا اندیش پتروشیمی روز چهارشنبه 2 خرداد ماه،  با خواست افزایش فوری دستمزدها در قراردادهای کاری خود دست به اعتصاب زدند.

بخشی از این کارگران حتی بابت دستمزد  هایشان از اسفند ماه تا کنون طلبکارند و خواستار فوری دستمزدهای معوقه شان هستند. به گفته کارگران، همانطور که زودتر هشدار دادند اگر پیمانکاران به خواسته هایشان پاسخ ندهند  با اعتراضات گسترده تر آنها روبرو خواهند بود.