کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی نگین مکران 

روز پنجشنبه ۳ اسفند ،کارگران شرکت “پتروشیمی نگین مکران” در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوق و دستمزد خود دست به اعتصاب زدند.

به گفته کارکنان و کارگران “شرکت سازه پیمانکاری”،و “شرکت آوای جهان بین” سه ماه هست که حقوقی به آنها پرداخت نکردند، کارگران در وضعیت معیشتی بدی قرار دارند. کارگران میگویند: برای “پول دکتر، پول مدرسه بچه ها، و پول خورد و خوراک” در مضیقه هستند و مدیران شرکت هیچ اهمیتی به مشکلاتشان نمی دهند.