کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی نگین مکران

کارگران شرکت “پتروشیمی نگین مکران” روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوق و دستمزد خود دست به اعتصاب زدند.

به گفته کارکنان و کارگران “شرکت سازه پیمانکاری”،و “شرکت آوای جهان بین” سه ماه هست که حقوقی به آنها پرداخت نکردند، کارگران در وضعیت معیشتی بدی قرار دارند. کارگران میگویند: برای “پول دکتر، پول مدرسه بچه ها، و پول خورد و خوراک” در مضیقه هستند و مدیران شرکت هیچ اهمیتی به مشکلاتشان نمی دهند.