کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پارسا

اعتصاب کارگران شرکت پارسا در فاز ۱۹ کنگان که از صبح روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه  آغاز شده همچنان ادامه دارد.

علت اعتصاب این کارگران عقب افتادن دستمزد‌هایشان است که از فرودین امسال پرداخت نشده است.علاوه بر خواست پرداخت دستمزدها، برخی از این کارگران که به کارهای تخصصی جوشکاری لوله‌ها، جوشکاری منابع، و کارهای ساخت و ساز زیربنایی مغشول هستند و تاکنون استخدام رسمی نشده اند، خواستار تبدیل وضعیت خود می باشند.