کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت لیدوم آذرستان رژون صعت در جاسک

روز شنبه 28 بهمن ماه شماری از نیروهای شرکت لیدوم آذرستان رژون صعت در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوق و دستمزد خود از سوی شرکت کارفرما دست به اعتصاب جمعی زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض:بالغ بر ۵۰۰ نیروی شرکت به مدت سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و مسئولین هم به رغم اعتراض و مشکلات زندگی کارگران اقدامی انجام نداده‌اند و به پیگیری و‌ مطالبه کارگران پاسخ داده نشده و آنها به ناچار دست به اعتصاب زده و حاضر به کار کردن نیستند تا معوقات آنها پرداخت شود.