کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت قالب‌های صنعتی سایپا

حدود ۲۰۰ نفر از کارگرانِ شرکت قالب‌های صنعتی سایپا واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، روز شنبه نهم بهمن‌ماه، در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، و عدم افزایش دستمزد و کارانه و همچنین انتصابات و استخدام فامیلی توسط مدیرعامل و نزدیکانشان دست به اعتصاب زده و دستگاه‌ها را روشن نکرده‌اند.

تمامی کارگران به وضعیت نامناسب شغلی و سطح پایین دستمزدها معترض هستند و طی ماه گذشته چند بار دست به اعتراض زده‌اند. رمضانی مدیرعامل شرکت حدود ۱۰۰ نفر از نزدیکان و فامیل خود را به صورت قراردادی به استخدام شرکت درآورده است در حالیکه اکثریت کارگران با سوابق بالا هنوز به شکل پیمانکاری مشغول به کار هستند و این تبعیض یکی از موارد اعتراض جدی کارگران است. بنابر آخرین خبر دریافتی از کارگران پس از چند ساعت از شروع اعتصاب، کارفرما به شکل علی‌الحساب تنها نصف حقوق کارگران را واریز کرده است تا کارگران به سر کار بازگردند اما این اقدام کارگران اعتصابی را بیشتر خشمگین کرده و خواهان واریز کل حقوق‌شان هستند