کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت سایپا آذربایجان

کارگران شرکت سایپا آذربایجان روز سه شنبه 16 بهمن ماه با خاموش کردن خط‌های تولید این کارخانه اعتصاب کردند.

از قرار معلوم دولت تصمیم گرفته است که شرکت سایپا آذربایجان را به فروش برساند. به گفته کارگران شاغل در این شرکت، اگر این کار صورت بگیرد، بیش از ۶۰۰ کارگر بیکار خواهند شد. کارگران اعتصابی خواهان آن هستند که دولت مانع این‌ کار شده و نگذارد با فروش کارخانه، به خیل عظیم بیکاران کشور افزوده شود. زمزمه فروش شرکت سایپا آذربایجان از ماه‌های پایانی سال گذشته به گوش می‌رسید. به همین دلیل کارگران این کارخانه بارها در اعتراض به این اقدام دست به حرکت‌های اعتراضی زدند. اما تاکنون هیچ پاسخ روشنی از طرف مدیران این شرکت به کارگران ارائه نشده است.