کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت زغال سنگ کرمان

روز شنبه ۱۵ آبان ماه، شماری از کارگران شرکت زغال سنگ کرمان شاغل در معادن همکار، حشونی، معدن اصلی، معدن ۴ و کارخانه زغالشویی، در اعتراض به واگذاری و انتقال مدیریت سهام شرکت زغال سنگ کرمان به شرکت تجارت “دالاهو”، در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران می‌گویند که تا تحقق تمام خواسته‌های صنفی‌شان ازجمله استخدام رسمی، به اعتصابشان ادامه خواهند داد و  مخالف واگذاری یا هر اتفاق دیگری در مورد سهام شرکت زغال سنگ کرمان هستند. کارگران همچنین تاکید دارند که شرکت زغال سنگ در خصوص واگذاری روشنگری کند و اگر این واگذاری هنوز صورت نگرفته، نمایندگانش با حضور در استان موضوع را اعلام کنند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah

وقوع زمین لرزه در آذربایجان غربی

komalah

تجمع خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی

komalah