کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت رامپکو چابهار به دلیل عدم پرداخت مطالبات

کارگران شرکت رامپکو در اسکله بهشتی چابهار سایت مخازن متانول روز جمعه 22 دی ماه به دلیل معوقات مزدی اعتصاب کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ،کارگران شرکت رامپکو چابهار به دلیل عدم پرداخت مطالبات دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.گفته می شود کارگران این شرکت از مهرماه تاکنون حقوقی دریافت نکردند و به دلیل وضعیت بد معیشتی کارگران در شرایط بدی بسر میبرند.پس از اعتصابات در روزهای اخیر، مسئولان شرکت تنها یک ماه حقوق را پرداخت کردند که نیمی از کارگران به دلیل بدعهدی مسئولان همچنان در اعتصاب هستند و سر کار حاضر نشدند.