کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت دال گستر بیستون

صبح روز شنبه 30 مهر ماه کارگران شرکت دال گستر بیستون در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

برپایه گزارش دریافتی جمعی از کارگران و جوشکاران انبار غله شرکت دال گستر بیستون واقع در شهرستان کرج با برپایی این تجمع خواستار پرداخت 7 ماه دستمزد معوقه خود شدند. به گفته برخی از معترضان، کارفرما به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می ورزد. آنها همچنین افزودند کارفرما کارگران اعتصابی را تهدید به اخراج و پرونده سازی کرده است. گفتنی است کارگران اعلام کرده اند تا پرداخت کامل دستمزدهایشان دست از اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت.