کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب کارگران شرکت تولیدی مبل در مهاباد

بر پایه گزارش دریافتی، روز شنبه 21 بهمن ماه، کارگران شرکت تولیدی مبل لِنو در مهاباد اعتصاب کردند.

گفته شده، پس از عملی نشدن وعده‌ی پرداخت حقوق کارگران توسط شرکت لنو، کارگران این شرکت بصورت دسته‌جمعی و هماهنگ در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق و شرایط و محیط نامناسب کاری، دست به اعتصاب زدند. درخواست کارگران پرداخت حقوق معوقه، اضافه کردن وعده‌ی غذایی ناهار با هزینه‌ی کارفرما و بهبود محیط کاراست.