کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت بهارگسترپارس

کارگران «بهارگسترپارس» روز دوشنبه 20 فروردین ماه، در اعتراض به عدم پیگیری مسئولان درباره وضعیت معیشتی و شغلی خود مقابل شهرداری منطقه چهار بندر عباس اعتصاب کردند.

معترضان نسبت به عدم انعقاد قرارداد کاری بعد از سه ماه و همچنین تغییر گروه شغلی کارگران از شش به چهار و همچنین عدم پرداخت حقوق به موقع و‌ بیمه اعتراض دارند. گفتنی است، این کارگران که در پی مطالبه حقوق خود می باشند، تهدید به اخراج شده‌اند، آنها اعلام کرده‌اند که بی توجه به این تهدیدات تا تحقق خواسته‌های خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.