کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت ایران کاوه سایپا

تعدادی از کارگران شرکت ایران کاوه سایپا روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه برای دومین روز متوالی از ادامه فعالیتشان خودداری کرده و دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض قصد داشتند که در مقابل شرکت سایپا تجمع اعتراضی برگزار کنند، اما مدیران شرکت ایران کاوه سایپا اجازه خروج به آنها را نداده و از برگزاری این تجمع ممانعت به عمل آورده اند. کارگران می‌گویند کمتر از دو هفته مانده به عید، از عیدی و پرداخت حقوق خبری نیست. آنها بارها برای افزایش حقوق دست به اعتراض زده‌اند، اما مدیران این کارخانه از برآورده کردن مطالبات آنها خودداری می‌کنند.