کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان

جمعی از کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان، روز چهارشنبه 19 آبان ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان، دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشر شده، با پیوستن کارگران شیفت بعدازظهر کارخانه به اعتصاب، کارگران شیفت صبح محل شرکت را ترک کردند و اعتصاب توسط کارگران شیفت جدید ادامه کرد تا دیگر همکاران شیفت شب  هم به این اعتصاب ملحق شوند. کارگران معترض خواهان حذف اعمال اضافه کاری اجباری و افزایش حقوق و مزایای خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

komalah

تجمع کارگران پروژه سد شهر بیجار

komalah

اعتراض دوباره کارگران کارخانه آجر جیل

komalah

بازداشت فعال کارگری ندا ناجی

komalah

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی گلرخ ایرایی

komalah

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah