کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت اکسیر صنعت

اعتصاب کارگران شرکت اکسیر صنعت

کارگران شرکت اکسیر صنعت فاز ۱۳ پارس جنوبی روز چهارشنبه 5 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیدند.

برپایه گزارش منتشره کارگران ضمن برپایی این اعتصاب، به راهپیمایی نیز پرداختند. معترضان با سردادن شعار خواستار پرداخت 3 تا 5 ماه دستمزد معوقه خود شدند. آنها اعلام کرده اند تا زمانی که مطالبات آنها پرداخت نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.