کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت آمپول ساوه

اعتصاب کارگران شرکت آمپول ساوه

کارگران شرکت آمپول ساوه روز سه شنبه 1 آذرماه باخواست دریافت مطالبات معوقه خود برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.

این کاگران علاوه بر خواست پرداخت دستمزدهای معوقه ، پرداخت چندین ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی، با سردادن شعار هایی از جمله “نترسید نترسید ما همه با هم هستیم”، “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه‌ای” و “زن، زندگی، آزادی” از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کردند و خواستار توقف کشتار و سرکوب معترضان شدند.