کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت آب تابان

بیش از۲۰۰ کارگر شرکت “آب تابان” در منطقه جُفَیر هویزه در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، پیمانکار شرکت اخراج شده و کارگران مدت دو ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و وضعیت قرارداد کاری آن‌ها نیز در ابهام قرار دارد. کارگران این شرکت در مردادماه هم برای مطالبات خود اعتصاب کردند. گفتنی است یکی از خواست‌های کارگران پرداخت به موقع دستمزدها می باشد.