کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران سد کانی سیب در پیرانشهر

روز شنبه 16 شهریور ماه، کارگران سد کانی سیب در پیرانشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد عقب افتاده شان دست از کار کشیدند و اعتراض کردند.

بنا به گزار ش منتشره، این چندمین بار است که کارگران به علت عقب افتادن دستمزدهای شان دست به اعتصاب می زنند. لازم به ذکر است، کارگران پروژه سد کانی سیب پیرانشهر چندین ماه است که دستمزدهای شان پرداخت نشده است، این درحالی است که تاکنون هیچ کس پاسخگوی مشکلات آنها نبوده است.