کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن ناحیه خراسان

به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن،روز پنجشنبه دوم فروردین ماه،جمعی از کارگران ابنیه فنی راه آهن خراسان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

در این گزارش آمده است:اعتصاب این کارگران به دلیل مشکلات معیشتی و عدم پرداخت حقوق و مزایای آنها صورت گرفته است.همچنین مشکلات کارگران راه‌ آهن تنها مربوط به یک استان خاص نیست و کماکان در بسیاری از استان‌ ها این روند ادامه دارد.لازم به ذکر است،طی روزهای اخیر شماری از کارگران ابنیه فنی راه آهن شاغل در نواحی جنوب، زاگرس، لرستان و آذربایجان نیز از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر داده و ضمن برگزاری تجمع اعتراضی دست به اعتصاب زده بودند.