کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران تراکتورسازی تبریز

کارگران تراکتورسازی تبریز روز سه‌شنبه ۳ آبان‌ماه، در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود دست به اعتصاب زدند.

به گفته معترضان، دلیل این اعتصاب، عدم تحقق وعده‌های مسئولین در راستای تقاضای کارکنان برای افزایش حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش بهره وری و درخواست تشکیل شورای کار می باشد. گفتنی است؛ سال گذشته نیز کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز به مدت ۹ روز اعتصاب کرده بودند که با وعده های کارفرما، کارگران به سر کار بازگشتند، اما به گفته کارگران هیچ کدام از وعده‌های مسئولین کارخانه محقق نشده و به همین دلیل مجدد دست به اعتصاب زده‌اند.