کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران تحویل غذا در امارات

کارگران خارجی و مهاجر تحویل غذا در امارات متحده عربی ار روز دوشنبه هفته جاری تاکنون در اعتراض به سطح نازل دستمزدهایشان دست از کار کشیده و خواهان دستمزد و شرایط کاری بهتر شده اند.

اعتصاب کارگران خارجی و مهاجر تحویل غذا در امارات متحده عربی به دنبال اقدام مشابهی در ماه جاری انجام شد که طی آن کارگران خارجی، یک شرکت دیگر را مجبور به تعلیق برنامه‌های کاهش دستمزدی کردند.  کارگران تحویل غذا برای هر تحویل حدود دو دلار و ۷۹ سنت دریافت می کنند آنها خواستار افزایش 54درصدی دستمزدهای خودمی باشند. این کارگران هشدار دادند که اعتصاب تا زمانی که شرکت متعهد به افزایش دستمزد شود، ادامه خواهد یافت.