کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران بنادر یونان به قراردادهای موقت

باراندازان کارگر در اسکله‌های یونان روز پنجشنبه 2 تیر ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران بنادر در شرکت بندری و حمل و نقلی “دِپورت”، که از روز 21 ژوئن تاکنون در اعتصاب به سر می برند، خواستار بسته شدن قراردادهای جمعی برای بهبود شرایط کار،  افزایش دستمزدهای خود و همسان کردن آن با  سایر همکاران خود در اداره بندر “پیرئوس” هستند.  گفتنی است یونان در سال ۲۰۱۰ دچار حملات معروف به «جراحی‌های اقتصادی» و تعدیل بود که در آن قراردادهای کارگران از نظر ثبات شغلی و حقوق بسیار مورد آسیب و حمله دولت دست راستی قرار گرفت که آثار آن هنوز پابرجاست.

پست های مرتبط این دسته

تظاهرات اعتراضی شهروندان اسپانیایی

komalah

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

komalah

کنفرانس مدیترانه ای چپ اروپا در بروکسل

komalah

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین

komalah

شمار قربانیان نشت گاز سمی در اردن 

komalah

تظاهرات اعتراضی عیله افزایش حملات تروریستی در نروژ

komalah