کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران برق نورآباد

کارگران و کارکنان برق شهرستان نورآباد، روز سه‌شنبه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه، ضمن اقدام به اعتصاب، با تجمع مقابل استانداری لرستان نسبت به وضعیت حقوقی و معیشتی خود اعتراض کردند.

این کارگران، نسبت به دستمزد نازل و تبعیض در مبالغ پرداختی و همچنین، عدم اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض هستند. آنها اعلام کرده اند میزان پایین دستمزدها کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد و پرداخت همین دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر باعث بروز مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان شده است.