کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران بخش پوشاک آلبانی

۱۵۰ واحد تولیدی کوچک پوشاک آلبانی که عمدتا تولید خرده کالایی دارند، روز جمعه 16 دیماه در یک حرکت جمعی در اعتراض به شرایط مزدی اعتصاب کردند.

کارگران آلبانیایی بخش پوشاک و تولید البسه و کفش این کشور در طی هفته گذشته به صورت یک روز در میان در اعتصاب به سر می‌بردند.  ۱۵۰ واحد تولیدی پوشاک کوچک این کشور که عمدتا تولید خرده کالایی دارند، در این حرکت جمعی در اعتراض به شرایط مزدی اعتصاب کردند.  در این میان زنان کارگر این بخش نیز بیشتر در اعتراض به شرایط سخت کاری خود به نسبت مردان آلبانیایی وارد اعتراضات صنفی شدند.  آلبانی یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پس از فروپاشی شوروی مشاغل کوچک و خرد در حوزه پوشاک در آن رواج یافته است.