کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل تونس

کارگران بخش حمل و نقل تونس در بحبوحه اختلافات بین اتحادیه کارگران حمل و نقل و وزارت حمل و نقل این کشور در زمینه پرداخت‌های به موقع حقوق روز دوشنبه 12 دیماه دست از کار کشیده واعتصاب کردند.

کارگران اتحادیه حمل و نقل، در منطقه “لاکاسبا” در تونس تجمع و اعتصاب خود را انجام دادند. سازمان‌دهندگان این اعتصاب، زمان دقیقی را برای تجمع و اعتصاب ۲ ژانویه مشخص نکرده‌اند.  آنها در فراخوان خود  تصریح کردند که اعتصاب کارگران به جهت دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها در شرایط سیاسی و اقتصادی نفس گیر کشور است. گفته می شود  این اقدام کارگری برای اعتصاب، باعث تاخیر و لغو قابل توجه خدمات حمل و نقل زمینی شده است.