کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران باغ وحش‌های استرالیا

روز سه شنبه 22 فروردین ماه کارگران باغ وحش های استرالیا به طور همزمان در اعتراض به به مصوبه مزد دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

دولت نخست وزیر اندروز روز سه‌شنبه هفته گذشته سیاست اصلاح حقوقی را برای کارکنان بخش عمومی ایالت اعلام کرد و افزایش سالانه دستمزد را از ۱.۵ درصد به ۳ درصد افزایش داد. کارگران دولت استرالیا مبلغ معادل ۰.۵ درصد از کل هزینه‌های قید شده در قرارداد خود را تحت این سیاست به عنوان کمک هزینه دریافت می‌کنند. دولت این افزایش ناچیز را برای کنترل هزینه‌های بودجه خود توجیه کرده است. گفتنی است پیش‌بینی می‌شود این اقدامات تا پایان آوریل ادامه داشته باشد