کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران ایران‌خودرو تبریز

جمعی از کارگران ایران‌خودرو تبریز، روز شنبه ۱۵ آبانماه، در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق ماهانه و اختلاف قیمت دریافتی کارگران مراکز تولیدی شرکت، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

گفتنی است بنا به اعلام قبلی کارگران اعتصاب کننده در محوطه کارخانه ی ایران‌خودرو تبریز، از ساعت ۷ صبح و با شروع فعالیت شیفت صبحگاهی، ۵۰۰ کارگر فعال در واحد‌های تولیدی این کارخانه دست به اعتصاب زده اند. همچنین گفته شده است، کارفرمای این کارخانه برای جلوگیری از تجمع سایر کارکنان، شیفت بعدازظهر این کارخانه تعطیل کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah