کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران اتحادیه حمل‌ونقل در آلمان

در سراسر نوردراین-وستفالن آلمان اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل عمومی به نمایندگی از اتحادیه  “وردی”که از روز سه شنبه 21 مارس شروع شده همچنان ادامه دارد.

اعتصاب کارگران ایالت نوردراین-وستفالن آلمان به شدت بر خدمات قطار، تراموا و اتوبوس در چندین ایالت دیگر و حتی منطقه آخن که دورتر است، تأثیر گذاشت. شهرهای برلین، بن، کولن، دوسلدورف و ایسن آلمان تحت تاثیر این اعتصاب قرار خواهند داشت. تعطیلی‌ها و اعتصابات به خاطر بخشی از مناقشه حقوقی جاری میان دولت و کارگران بر سر قراردادها و نوع تعیین مزد است.