کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران ابنیه فنی ناحیه زاگرس در اندیمشک

روز یکشنبه 20 اسفندماه، شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه زاگرس در اندیمشک، در اعتراض به عدم دریافت حقوق و دستمزدهایشان، دست از کار کشیدند.

کارگران معترض، خواهان دریافت مطالبات خود از جمله عیدی، بُن رمضان، بُن عید سال نو و همچنین دستمزد اسفند ماه سال جاری هستند. گفتنی است، شماری از این کارگران، با تجمع در ایستگاه اندیمشک مقابل یک قطار مسافربری ایستاده و هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب و تجمعات مشابه ادامه خواهند داد.