کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران آلمانی در شرکت آمازون

تعدادی از کارگران آلمانی که در شعب شرکت آمازون در کشور آلمان مشغول به کارند از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون در اعتراض به وضعیت نامناسب بهداشتی خود دست به اعتصاب زده اند.

برپایه گزارش منتشره حدود ۲۵۰۰ کارگر آلمانی شعب شرکت آمازون در آخرین جمعه ماه نوامبر معروف به «جمعه سیاه»  دست از کار کشیده و نسبت به  عدم و بهبود شرایط کاریشان اعتراض کردند.  نماینده کارگران شرکت آمازون می‌گوید: اعتراض آنها نسبت به گذشته متفاوت است. کرونا در تمام دنیا شیوع یافته است و کارگران خواهان شرایط بهداشتی مناسبی هستند.  اتحادیه کارگری آلمان  نیز از این شرکت آمریکایی می‌خواهد تا حفاظت بهتر، سلامت و امنیت کارگران را تضمین کند.