کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی ایزی جت

کارکنان گیت ورودی فرودگاه “استانستد” قصد دارند به مدت دو هفته به دلیل پایین بودن دستمزدهایشان نسبت به دیگر شرکت‌های هواپیمایی، اعتصاب می‌کنند.
این اعتصاب که به دعوت اتحادیه کارگری بریتانیا و ایرلند صورت می‌گیرد، در روزهای شلوغ تعطیلات تابستانی از روز ۲۵ ژوئن شروع و تا ۱۷ اوت ادامه خواهد یافت. مشکل اصلی کارکنان ایزی جت این است که به نسبت کارکنان دیگر شرکت‌های هواپیمایی که همان کار آنها را انجام می دهند حداقل ۲۰ درصد دستمزد کمتر پرداخت می‌شود.