کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان شرکت های دارو سازی

 

روز دوشنبه 2 آبان ماه، کارکنان برخی از شرکت های دارو سازی حکومتی طبق بیانیه ای که صادر کرده بودند به اعتصابات سراسری پیوستند.

بنابه گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، تعدادی از مدیران و کارکنان شرکت های داروسازی دولتی طبق فراخوان از قبل انتشار یافته با اعتصاب و غیاب در محل کار خود، در حمایت از اعتراضات مردمی وارد فاز 1 اعتصاب خود شدند و اعلام کردند که این اعتصاب ادامه خواهد داشت.