کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان شرکت سایپا آذین در کرج

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه 17 اسفندماه،جمعی از کارکنان شرکت سایپا آذین در اعتراض به معوقات مزدی خود از انجام فعالیت های روزانه امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

حدود ۲۰۰ نفر از کارگرانِ شرکت قالب‌های صنعتی سایپا واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها و عدم افزایش دستمزد و کارانه، همچنین انتصابات و استخدام فامیلی توسط مدیرعامل و نزدیکانشان دست به اعتصاب زده و دستگاه‌ها را روشن نکرده‌اند.تمامی کارگران به وضعیت نامناسب شغلی و سطح پایین دستمزدها معترض هستند و طی ماه گذشته چند بار دست به اعتراض زده‌اند.رمضانی مدیرعامل شرکت حدود ۱۰۰ نفر از نزدیکان و فامیل خود را به صورت قراردادی به استخدام شرکت درآورده است در حالیکه اکثریت کارگران با سوابق بالا هنوز به شکل پیمانکاری مشغول به کار هستند و این تبعیض یکی از موارد اعتراض جدی کارگران است.