کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان شرکت ایران ترانسفو ری

گروهی از کارکنان شرکت “ایران ترانسفو” ری واقع در شهرک صعتی پرند در حمایت از خیزش انقلابی مردم و دست از کار کشیده و در با خواست دریافت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارخانه ایران ترانسفو حدود سه هزار کارگر رسمی، قراردادی و پیمانی دارد که به گفته کارگران، بیش از نصف آنها در تجمع های ضد حکومتی روزهای گذشته شرکت داشته‌اند. در عین حال، کارگران ایران ترانسفو گفته اند که در جریان اعتراض های روزهای اخیر، چند کارگر این کارخانه به دلیل شرکت در تجمعات ضد دولتی اخراج شده‌اند. گفتنی است، کارفرمای این شرکت همانند سایر مقامات دولتی با انتقاد از اعتصاب و تجمع کارگران ایران ترانسفو گفته بود که به توصیف وی، رد پای عوامل ضد انقلاب در این اعتراض ها دیده شده است.