کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارکنان زن در مدارس انگلستان

دستیاران آموزشی،کارکنان بخش خدمات،معلمان و سایر نیروها از ۳۵ مدرسه در بیرمنگام روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در اعتراض به‌ عدم همسان‌سازی حقوق مردان و زنان در دریافتی‌های خود اعتصاب کردند.

براساس گزارشات منتشرشده دستکم ۱۵۰۰ نفر از نیروهای زن آموزش و پرورش انگلستان در منطقه بیرمنگام طی هفته گذشته دست به اعتصاب زدند.در واکنش به این اعتصاب،نماینده محافظه کار انگلستان اعتراف کرد:اعتصاب کنندگان حق دارند از وضعیت موجود خشمگین باشند.این نماینده حزب محافظه کار در اقدامی غیر منتظره،حمایت خود را از بیش از ۱۵۰۰ کارمند و معلم زن در آموزش و پرورش این منطقه که برای حقوق برابر با مردان اعتصاب و تجمع کرده بودند،اعلام کرد.گفتنی است که روز پنج شنبه نیز حدود ۵۰۰ زن در مقابل مجلس شورای شهر بیرمنگام تجمع اعتراضی برگزار کردند.