کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارکنان بخش درمان کره جنوبی

کارکنان مراقبت‌های بهداشتی از ۱۳ سازمان، از جمله انجمن پزشکی کره  و انجمن پرستاران کره روز جمعه  12ام ماه می در سراسر کشور اعتصاب کردند.

این کارکنان و پزشکان اعتصاب کردند تا با قانون پرستاری که در ماه آوریل در پارلمان تصویب شد، مخالفت کنند. کارگران اعتصابی در خارج از بیمارستان ها، دفاتر اتحادیه، یا ساختمان‌های دولتی مانند دفتر رئیس جمهور، مجلس ملی و دفاتر حزب مخالف دموکرات کره، عمدتاً در سئول و اطراف آن، تظاهرات برگزار کردند. این دومین  اعتصاب بزرگ کارکارکنان بخش درمان کره جنوبی طی یک ماه جاری است. اعتصاب قبلی در روز اول ماه می‌ در روز کارگر با بیش از ۱۰۰۰۰ پزشک و دستیار پرستار، یک روز نظام پزشکی کره را دستخوش التهاب کرد.