کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان بخش خصوصی یونان

به گزارش “خبرگزاری رویترز”کارکنان بخش خصوصی یونان روز چهارشنبه 10 مهر ماه به مدت ۲۴ ساعت دست به اعتصاب زدند.

این دومین اعتصاب سراسری در روزهای گذشته، در اعتراض به اصلاحات کاری دولت این کشور است.در پی این اعتصاب، کشتی‌ها نتوانستند از لنگرگاه‌ها خارج شوند، قطارها از سرویس خارج شدند و خدمات بانکی دچار اخلال شد. کارکنان بخش خصوصی، بازنشستگان و بیکاران نیز در اواسط روز در آتن دست به تظاهرات زدند. گفته می شود اتحادیه‌های بخش عمومی نیز در همبستگی با بخش خصوصی دست از کار کشیدند.