کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان بانک ملی

روز دوشبنه 6 تیر ماه کارکنان بانک ملی در داخل شعبات این بانک در تهران دست از کار کشیده و خواستار رفع تبعیض بین کارکنان بانک‌ها و افزایش حقوق خود شدند.

کارکنان بانک ملی با در دست داشتن نوشته‌هایی، خواسته‌های خود را اعلام کردند. این کارکنان، خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت معیشتی خود و پاسخگویی مشخص مسئولین شدند. آنها همچنین خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی با کارکنان بانک مرکزی‌، رفع تبعیض بین کارکنان بانک ملی و سایر کارمندان دولت می باشند. این اعتراضات در پی مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق پرسنل بانک‌های دولتی می‌باشد. این در حالی است که حقوق کارکنان بانک‌های غیردولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-