کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کادر درمان در کره جنوبی

در پی اعتصاب گسترده اعضای کادر درمان در کره جنوبی، دولت این کشور از روز دوشنبه 21اسفندماه، اعزام پزشکان و پزشکان نظامی را به بیمارستان‌های اعتصاب‌زده آغاز کرده است.

پزشکان اعتصاب‌کننده به طرح دولت برای افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی به منظور جبران کمبود نیروی کار اعتراض دارند. با تصویب این طرح، حدود دو سوم پزشکان و کارآموزان پزشکی به نشانه اعتراض از رفتن به محل کار خودداری کرده و سلسله تظاهراتی را هم در خیابان‌ها برگزار کرده‌اند.