کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب چند روزه کارگران کارخانه خودروسازی مدیران خودرو

طی هفته گذشته برای چند روز، کارگران کارخانه خودروسازی مدیران خودرو واقع در استان کرمان، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع و کامل حقوق ماهیانه خود ،دست از کار کشیدند.

روز یکشنبه 20 مهر،کارگران معترض کارخانه خودروسازی مدیران خودرو از توقف کار کارگران در روز‌های گذشته خبر دادند. آنها اظهار داشتند که در اعتراض به اختلاف نظری که با کارفرما بر سر محاسبه حقوق کارگران در شهریور ماه دارند، دست از کار کشیده‌اند. کارگران معترض با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات مزدی خود گفتند: هر ماه حقوق دریافتی شان، با مزایای اضافه کاری به حدود سه میلیون تومان می رسید، اما در شهریور ماه این مبلغ به نیم کاهش یافته است.