کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب پرستاران در استرالیا

هزاران پرستار در پرجمعیت‌ترین ایالت استرالیا در اعتراض به دستمزدهای پائین و کاهش خدمات اجتماعی و همچنین کمبود نیروی کار، روز چهارشنبه 27 بهمن ماه،  اعتصاب کردند.

این اعتصاب در ایالت “نیو ساوت ولز” به رغم دستور کمیسیون روابط کار و کارفرمای (صنعتی) ایالتی مبنی بر لغو اعتصاب صورت گرفته است. این اولین اعتصاب صنفی پرستاران در این کشور در حدود یک دهه است. سویه اومیکرون که اخیرا منجر به افزایش موارد ابتلا به کووید شده است، سیستم‌های آزمایش کرونا و بیمارستان‌های استرالیا را بیش از قبل زیر فشار گذاشته است. خواسته‌های پرستاران شامل قانونمند شدنِ نسبتِ شمار پرستار به بیمار و همچنین افزایش دستمزد بالاتر از ۲/۵ درصد است.