کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

به دنبال تجمع پرستاران بیمارستان خمینی، روز چهارشنبه 9 آذرماه جمعی  از پرستاران بیمارستان الزرها نیز  دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه بیمارستان، شعارهای اعتراضی سر دادند.

این پرستاران همانند سایر همکاران خود در بیمارستانهای کشور، نسبت به شرایط شغلی و عدم پرداخت مناسب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعتراض کردند. گفتنی است این پرستارن خواستار پرداخت عادلانه‌ی تعرفه‌گذاری و به رسمیت شناختن حقوق قانونی پرستاران می باشند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری توزیع برق گیلان

-

گردهمایی بازنشستگان استان خوزستان

-

ممانعت از حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

مرگ و مصدومیت شش کارگر در یزد و خوی

-

تجمع خانواده های بازداشت شدگان در آبدانان

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت فولاد کاویان اهواز

-