کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و پلمب درب ورودی معدن مس رمشک

شهروندان بلوچ اهل رمشک در اعتراض به مصادره زمین های کشاورزی و فعالیت دوباره معدن مس در این منطقه روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه، با تحصن در مقابل معدن اعتراض خود را نشان داده و درب ورودی آن را پلمب کردند.

شهروندان بلوچ در رمشک نسبت به فعالیت معدن مس که همزمان دارای طلا نیز هست، مدت یک ماه است دست به اعتراض و تحصن زده و جلوی کار معدن را گرفته اند . معترضان به فعالیت معدن مس رمشک، علاوه بر پلمب درب ورودی، مانع از ادامه فعالیت ماشین آلات نیز شدند. شهروندان بلوچ این منطقه در این تجمع و تحصن معتقدند که نه تنها هیچ سهمی برای مردم بلوچ در نظر گرفته نشده بلکه زمین های کشاورزی و آبا اجدادی نیز از کار افتاده و مردم بیکارتر از قبل نیز شده اند.