کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و راهپیمایی کارگران شهرداری حمیدیه

كارگران شهر حميديه روز یکشنبه 27 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیده و در سطح شهر راهپیمایی کردند.

این کارگران از پنج روز پیش تاکنون با خواست دریافت دستمزدهای معوقه خود از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خودداری کرده اند. کارگران معترض همچنین در این مدت چندین بار مقابل ساختمان شهرداری و فرمانداری این شهرستان در استان خوزستان تجمع کرده اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی مشکلات آنها نبوده است. کارگران شهرداری حمیدیه روز یکشنبه نیز در ادامه اعتراضات خود، با راهپیمایی در سطح شهر نسبت به بازداشت یکی از همکاران خود اعتراض کردند.