کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و راهپیمایی کارگران ذوب آهن اصفهان

بیش از ۴۰۰۰ نفر از کارگران ذوب‌آهن اصفهان در قسمت‌های مختلف این شرکت روز شنبه 5 آذرماه دست به اعتصاب زده  و در محوطه شرکت راهپیمایی کردند.

این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و عدم تحقق وعده‌های مسئولین شرکت ذوب آهن اصفهان می‌باشد. کارگران خواستار افزایش دستمزد در مقایسه با کارگران شاغل در سایر شرکت‌های فولاد می‌باشند. پیش از این، کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در روزهای ۲۴و ۲۵ آبان‌ماه نیز دست به اعتصاب گسترده‌ای زده بودند، که مدیران وعده تحقق خواسته‌های کارگران را داده بودند اما تاکنون هیچ یک از وعده‌های داده شده اجرا نشده است. در جریان این اعصتاب خط‌های بارگیری مختل شده، واگن‌ها تخلیه نمی‌شوند و جرثقیل‌ها خاموش شده‌اند. گفته می شود  این اعتصاب از اعتصاب‌های پیشین گسترده‌تر و پرجمعیت‌تر است.