کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب و راهپیمایی کارکنان و کارگران فرودگاه شارل دو‌گل

هزاران نفر از کارکنان و کارگران فرودگاه شارل دوگل پاریس روز جمعه 20 خرداد ماه در اعتراض به کاهش دستمزدهای خود دست از کار کشیده و در خیابانهای این شهر راهپیمایی کردند.

برپایه گزارشات منتشرشده، معترضان با برپایی این اعصتاب نسبت به کاهش حقوق، حذف فرصت های شغلی و مخالفت باانجام اصلاحات قانونِ 35 ساعت کار در هفته، دست به اعتصاب و تظاهرات زده اند.. تظاهرکنندگان که از میدان ایتالیای پاریس به سمت میدان ملت راهپیمایی کردند سیاست های اداری شرکت های تحت پوشش خود را مورد اعتراض قرار دادند.

پست های مرتبط این دسته

تظاهرات اعتراضی شهروندان اسپانیایی

komalah

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

komalah

کنفرانس مدیترانه ای چپ اروپا در بروکسل

komalah

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین

komalah

شمار قربانیان نشت گاز سمی در اردن 

komalah

تظاهرات اعتراضی عیله افزایش حملات تروریستی در نروژ

komalah