کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب و راهپیمایی کارکنان و کارگران فرودگاه شارل دو‌گل

هزاران نفر از کارکنان و کارگران فرودگاه شارل دوگل پاریس روز جمعه 20 خرداد ماه در اعتراض به کاهش دستمزدهای خود دست از کار کشیده و در خیابانهای این شهر راهپیمایی کردند.

برپایه گزارشات منتشرشده، معترضان با برپایی این اعصتاب نسبت به کاهش حقوق، حذف فرصت های شغلی و مخالفت باانجام اصلاحات قانونِ 35 ساعت کار در هفته، دست به اعتصاب و تظاهرات زده اند.. تظاهرکنندگان که از میدان ایتالیای پاریس به سمت میدان ملت راهپیمایی کردند سیاست های اداری شرکت های تحت پوشش خود را مورد اعتراض قرار دادند.